8 ΠΡΩΙ - 2 ΜΕΣΗΜΕΡΙ & 5:30 ΑΠΟΓΕΥΜΑ - 10 ΒΡΑΔΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ
ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ
22730-32838
8 ΠΡΩΙ - 2 ΜΕΣΗΜΕΡΙ & 5:30 ΑΠΟΓΕΥΜΑ - 10 ΒΡΑΔΥ
ΚΙΛΟΥΚΙΩΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ
ΑΝΩ ΒΑΘΥ
22730-22800
8 ΠΡΩΙ - 2 ΜΕΣΗΜΕΡΙ & 5:30 ΑΠΟΓΕΥΜΑ - 10 ΒΡΑΔΥ
ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Κ. ΣΤΑΜΑΤΗ 28
ΒΑΘΥ
22730-27487